Đời sống số

Đồng Tháp từng bước vực dậy và đẩy mạnh xuất khẩu lao động

Được biết, giai đoạn 2003-2006, bình quân mỗi năm tỉnh Đồng Tháp đưa 1.251 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 100% các xã, phường, thị trấn đều có người tham gia xuất khẩu lao động.

Tuy nhiên, giai đoạn 2007-2013, việc đưa lao động làm việc nước ngoài của Đồng Tháp chỉ còn khoảng 214 lao động. Nhưng đáng báo động nhất là giai đoạn 2011-2013, thời điểm này, bình quân mỗi năm Đồng Tháp chỉ đưa được 87 lao động đi làm việc nước ngoài.

xkld dai loan

Trước tình hình xuất khẩu lao động như vậy, ngày 10/10/2014, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành “Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”, để góp phần tích cực thực hiện chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Từ chương trình hành động này, hàng loạt chính sách, giải pháp của các sở, ngành được đưa ra, nổi bật là chính hỗ trợ cho người đi làm việc nước ngoài vay vốn của UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội mạnh dạn đi tìm đối tác xuất khẩu lao động, công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, phường… Nhờ đó, đến nay số lượng và chất lượng lao động xuất khẩu có sự cải thiện rõ rệt.

Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đồng Tháp coi việc lãnh đạo để vực dậy và từng bước đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trong thời gian tới là một trong ba khâu đột phá góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Mục tiêu được đặt ra không phải chỉ để giảm nghèo nhanh chóng, bền vững mà còn phải nâng cao khả năng chuyên môn để khi về nước người lao động vẫn đáp ứng được thị trường lao động kỹ thuật cao, phục vụ tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh, góp phần thu nhiều ngoại tệ cho quốc gia, làm giàu quê hương…  Giai đoạn 2017-2020, Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh và duy trì tốt công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh, phấn đấu bình quân hằng năm đưa khoảng 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh cần triển khai một số giải pháp chủ yếu sau:

lao dong dai loan

Một là, Đảng bộ, chính quyền các cấp cùng các ban, ngành có liên quan đến công tác xuất khẩu lao động Đài Loan trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xuất khẩu lao động trong nhân dân nhằm nâng cao ý thức của họ; tổ chức đào tạo nghề và giáo dục định hướng có chất lượng cho người tham gia xuất khẩu lao động. Trước hết, phổ biến, quán triệt rộng rãi đến người dân về Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản của Nhà nước ban hành, tiếp đó để bản thân người lao động nhận thức đầy đủ việc đi xuất khẩu lao động là phải biết tiếng nước ngoài, có tay nghề, có ý chí vượt khó học nghề, tiết kiệm để vừa có tiền trả nợ vay trước khi đi lao động vừa tích lũy được vốn khi trở về quê hương.

Hai là, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động ở cấp tỉnh và cấp huyện. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa, thông tin, tài chính, kế hoạch đầu tư, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.

Ba là, để công tác xuất khẩu lao động mang lại hiệu quả cao cho người lao động và tránh rủi ro do lao động tham gia không bảo đảm chất lượng, cần tăng cường năng lực về cơ sở vật chất, củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các Trung tâm dịch vụ việc làm, Trung tâm dạy nghề, các trường dạy nghề đủ khả năng mở rộng ngành nghề đào tạo; giáo dục thông tin định hướng những vấn đề cần thiết để chủ động đáp ứng nguồn nhân lực đủ tiêu chuẩn phục vụ cho công tác xuất khẩu lao động. Quan tâm tuyển chọn lao động xuất khẩu đến các đối tượng bộ đội xuất ngũ, con em thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số…

Bốn là, ban hành một số chính sách hỗ trợ và khuyến khích người lao động, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân tham gia xuất khẩu lao động; chính sách sử dụng lao động khi về nước để sử dụng kỹ năng, kinh nghiệm của người lao động hồi hương; chính sách hợp lý để người lao động hết hạn hợp đồng lao động có cơ hội quay lại tiếp tục tham gia xuất khẩu lao động, giải tỏa mối lo lắng của người lao động sợ về nước không được tiếp tục tham gia các chương trình xuất khẩu lao động, hạn chế tình trạng trốn ở lại làm việc, cư trú bất hợp pháp tại nước nhập khẩu lao động. Trước mắt, nhằm tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt thuộc các hộ nghèo, cận nghèo có thể tham gia xuất khẩu lao động tại một số nước có thu nhập cao, mức chi phí xuất cảnh nhiều như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… cần sớm có chính sách hỗ trợ cho họ vay tiền chi phí đi xuất khẩu lao động với hình thức tín chấp bằng 80% chi phí xuất khẩu lao động; đối với các hộ nghèo, cận nghèo được vay tiền 100%; tùy theo thị trường mà lao động tham gia, không khống chế mức vay tối đa (khi cho vay không trừ phần chi phí xuất cảnh, môi giới và tiền đặt cọc)

Leave a Comment