Giải trí

Tn Sự, nên sinh từ được trang hoàng lộng IAy Văn hóa Việt Nam

– Bác xã Kẻ Chỗ nhận xét.

– Mòi quan phụ mẫu về, lợi chưa thấy đâu, chỉ thấy cánh chức dịch mình phải vất vả hầu hạ.

Ăn uống, chuyện trò chẳng được tự nhiên!
Mải vui câu chuyện, chẳng mấy chốc hai ngưòi đã đến cổng xóm Thượng. Cổng từ chỉ là đôi cột gạch vuông, xây cách nhau ba, bốn bước. Hai bên tường rào, liền với đôi cột, là hình đôi ngựa đắp nổi, có đủ yên cương, đứng chầu vào cổng. Hàng cây đại sau Văn hóa Việt Nam tưòng rào, đương mùa trổ hoa trắng toát, lãng đãng tỏa hương Văn hóa Việt Nam . Cách cửa chừng dăm, bản sắc văn hóa Việt Nam bảy bước có bản sắc văn hóa Việt Nam bức bình phong xây gạch, trên đắp nổi hình trúc hổ. Phía sau bình phong là khoảnh sân vuông lát gạch Bát Tràng, mỗi góc sân có trồng một cây ngâu. Từ đưòng là ngôi nhà ngói một gian, lúc này bôn cánh cửa gỗ bức bàn của từ đường được mỏ rộng. Đồ thờ bài trí trong sinh từ rất sơ sài, giản dị. Áp tưòng hậu, ngay chính giữa là hai chiếc ngai sơn son thiếp vàng còn để trông, sau này, khi đã trăm tuổi về già,. Phía trước đôi ngai là ban thò xây gạch, phía mặt ngoài đắp hình hương án, có diềm che.

Trên ban, chỉ có một bát nhang sứ, đôi ông hương và đôi đèn cây bằng gỗ sơn đỏ. Phía trước ban thờ là chiếc bục dùng vào việc tế lễ, xây bằng gạch. Vì còn sinh thòi quan Tri phong tuc cuoi hoi Sự, nên ngôi từ phong tuc cuoi hoi đưòng được gọi là sinh từ. Hôm nay vừa là lễ khánh thành sinh từ, vừa là tiệc thọ của quan Tn Sự, nên sinh từ được trang hoàng lộng
IAy. Mai trước treo đôi đèn lồng đỏ, nghi môn giăng trên han thờ, màn quần phủ vào hương án, chiếu hoa trải trên bục
Hai.

Kẻ đứng, ngưòi ngồi xen l&n tiếng cưòi, tiếng nói, tiếng dạo của đàn, sáo, sônh tiền.

Xã trưởng Kẻ Chỗ dừng lại ngoài cổng, đang ngắm nhìn toàn cảnh sinh từ, chợt ông vội bỏ chiếc nón còn đang đội. Sau khi sai tuần đinh đưa ngựa của bốc xã Kẻ Chỗ vào tàu ngựa, xã trưỏng Hạ Thái kéo bạn vùo nhà tả vu. Vì chức dịch hai xã đều là chỗ quen biết, khi xã trưởng Kẻ Chỗ vừa vào tới nơi, tiếng chào hỏi đã nổi lên râm.

Leave a Comment