Hài hước

Giả Xương là Giá cỏng và Giá bà, chuyộn không nói nữa trum ban ca

Con ơái và dưỡng nương đều bị giao cho nha bà đem bán, lấy tiền đền quan. Nỗi khổ này thực chảng khác:Nhà dột lịặp mưa dê nì liên tiếp,Thuyền clấm thêm gió ngược không ngưng. Lại nói bản huyện có một người dân, tôn gọi Giả Xương, neày trước bị người vu cáo hãm hại, mắc tội giết.

May có quan tri huyện Thạch Bích đến nhậm chức, xét rõ oan tình, tha bổng cho về. Giả Xương Hướng Dẫn Trùm bắn cá hàm ơn Hướng Dẫn Trùm bắn cá bảo gia cứu mệnh, một lòng báo đáp. Lâu nay đi buôn bán ở ngoài, đến ngày gần trum ban ca đây mới trum ban ca trở về nhà. Đó là lúc Thạch tri huyện ốm chết. Vội đến ôm thây mà khóc, rồi mua vải liệm, quan tài, khâm liệm chu đáo. Cả nhà để tang, rríua đất chôn cất. Lại hay tin còn nợ quan lương rất nhiều, muốn trả giúp, nhưng sợ liên quan đến lương tiền, khônơ dám vướng vào sinh. Nghe nói tiểu thư và nữ tì đều bị giao cho nhà bà đem bán. Vội vàng đem bạc đến nhà Lý nha bà, hỏi xem thân giá bao Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại nhiêu. Lý nha bà lấy tờ phiếu có ghi chữ son của quan ra, thấy viết: Nữ tì mười sáu tuổi, thân giá ba mươi lạng.

, Tại sao như vậy? Nguyệt Hương tuy tuổi nhỏ, nhưng dung mạo xinh đẹp đáng yêu; dưỡng nương chỉ là kẻ tôi tớ thô. Giả Xương không chút kì kèo, lấy bạc trong bao ra, chồng đủ tám mươi lạng, giao cho nha bà, lại tạ thêm nãm lạng,. Lý nha bà nộp tám mươi lạng bạc vào kho quan. Địa bảoí2) bẩm trình lên trên rằng, gia tài và nhân khẩu của ciíne khônc dám cổ cliCu trỗ nái, huống chi là đối.

Tiếu lliư tạm ihờí khuất thán tại hàn eia, chì dám đối dãi như lAn khách, Mong tíôu thư không trách sự chậm trễ,. Nguyệt Hương cảm lạ nhiều lẩn.

Giả Xương lại dận dò tất cá nam nữ trong nhà, đều phái uọi là Thạch tiểu thư. Nguyệt Hương gọi vợ chồng Giả Xương là Giá cỏng và Giá bà, chuyộn không nói nữa.

Leave a Comment