Du lịch

-Những nhà máy nào ?Tôi đánh trông lảng :I Tôi sẽ kể ông nghe sau nàv dan toc khmer

Tôi lẩm bẩm những lời tốt đẹp, lòng yêu thích, tình cảm vói rníốc Mỹ. – Nếu tôi hiểu đúng, chính ông cũng là kỹ sư hóa chất – ông ta nói tiếp – Các nhà máy của ông hoàn toàn ỏ Pháp à. Tôi thú nhận vói ông ta rằng tôi chỉ giữ một chức vụ lãnh đạo cao cấp, và tôi khẳng định lần nữa rằng sỏ dĩ. ~~Một tình dan toc khmer bạn sét đánh~~ – dan toc khmer tôi nói. Tôi cần có một sự kiểm chế : ông ta tưỏng tôi là một tên đồng tính luyến ái chăng ? Tôi đã tìm cách kể hết cho. Roy nghe ra vẻ lơ dân tộc thái đãng, mải lo phết những lát bánh mì dân tộc thái và ăn ngấu nghiến. Ông ta có cái đầu nhỏ bé và dáng điệu của một đứa trẻ con được cưng. Bàn tay rất trau truốt, nhưng ngón tay ngắn và đốt cuôì hơi cong xuống một tí I dấu hiệu của tính bủn xỉn.

ít ra người ta cũng đoán thế. Ông ta ~~ban~~ cho tôi vài lòi ca ngợi về cốc sâm banh hồng và chặn lại một tiêng ngáp giữa chừng. Tôi kể cho ông ta nghe một mẩu chuyện hư cấu về cuộc đời dân tộc tày tôi tùy theo cái thị hiếu của người đang nói dân tộc tày chuyện mà. Tôi cho ông ta nghe một câu chuyện huyền thoại thích hợp vối bộ đồ chén đĩa bằng bạc khối chúng tôi đang dùng. Xuất thân từ một gia đình quý tộc Pháp lâu đời về phía bà nội của tôi, cho nên tôi cũng có được một cây phả. – Landler không phải là một tên thuần Pháp lắm
– Cha tôi ngựòi Strasbourg và bà nội tôi iầgi thung lững sông Loire.

– Các lâu đài vừng sông Loire thật là tuyệt diệu, t ■ chưa có thì giò đi thăm những thắng cánh vùng đó. – Bà nội tôi có một lâu đài gần Orleans.

– Vậy à ? – Ông ta nói.

Thế thân mẫu ông ? Ông hãy kể về thân mẫu ông đi. – Mẹ tôi người Đức. Ông ngoại tôi có những nhà máy hóa chất. – Những nhà máy nào ?
Tôi đánh trông lảng :
I Tôi sẽ kể ông nghe sau nàv.

Leave a Comment