An toàn thực phẩm

Nói cho tôi biết nơi mà cảnh sát đang …

Tâm lý thị trường

bò cô đơn trên một đồng cỏ trống

Tâm lý thị trường: Vẫn còn chỗ cho cải tiến!

Nói cho tôi biết nơi mà cảnh sát đang …

Angela Göpfert

Stand: 2016/01/19, 10:59

… Họ đang ở đâu? Tại Mỹ, các nhà đầu tư tư nhân là không quá bi quan như nhiều năm gần như mười một. Và đó là tin tốt!

Theo khảo sát gần đây của Hiệp hội Mỹ của nhà đầu tư cá nhân (AAII) trại bò trong tuần qua tan chảy một lần nữa đến 17,9 phần trăm. Đây là con số thấp nhất kể từ năm 2005.

Lo lắng khi cuộc khủng hoảng tài chính

Ngay cả trong những thời điểm khủng hoảng tài chính là các nhà đầu tư tư nhân Mỹ tim không nên rơi vào quần của mình như bây giờ. Bình thường trong ý nghĩa của các thống kê trung bình, tỷ trọng của các nhà đầu tư tư nhân tăng 38,7 phần trăm.

Trại gấu đã chống lại nó trước tại 45,5 phần trăm – hơn 15 điểm phần trăm trên mức trung bình lịch sử (30,3 phần trăm). Điều này một cách an toàn có thể được hiểu là chỉ số trái cho thị trường chứng khoán.

KHẢO SÁT ĐẦU TƯ SENTIMENT AAII

Tại Mỹ, các cuộc khảo sát của Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Mỹ là một trong những dữ liệu tâm lý thị trường quan trọng nhất, cho phép nó, nhưng nhìn vào tâm trạng của các nhà đầu tư tư nhân. Nhiều nhà quan sát thị trường xem nó như là một chỉ số trái.

Độ sâu có vẻ gần

Mặc dù thời gian chính xác dựa trên các dữ liệu tình cảm là hoàn toàn khó khăn như không thể như có thể nhưng một hầm: Một chiều sâu thị trường chứng khoán sơ bộ có vẻ như từ góc độ tình cảm rất gần. Các chuyên gia cũng nói về một “bức tường của sự sợ hãi”, có thể tăng lên dọc theo các khóa học về đến.

Logic là đơn giản: nếu – phóng đại – đã bán tất cả, sau đó không ai là đơn giản hơn có bán. Áp lực bán tự động giảm đi. Các khóa học có thể sau đó chỉ đi lên. Điều này thu hút lượt người mua dần dần nhiều hơn được.

Tôn trọng giá trị cực

Chỉ sau đó, khi các nhà đầu tư trung bình một cách mù quáng làm tăng tiếp xúc với vốn chủ sở hữu và gắn thêm niềm tin rằng thị trường chỉ biết một hướng, nó là nguy hiểm. giá trị cực cho trại bò vượt mốc 45/50 phần trăm nên để cho các nhà đầu tư chú ý.

Cho đến lúc đó, nó là trạng thái hiện tại của nhưng một chặng đường dài.

Leave a Comment